Privaatsuspoliitika

Käesolevas privaatsuspoliitikas on sätestatud eeskirjad, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist, mida Tapeko OÜ, Harju County, Tallinn, Central City, Pärnu mnt Boulevard 139e/2-8, 11317, RN: 16712197, Registreerimine/registreerimisasutus: Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1, ID TVA: EE102604731, Pangaandmed: LIBRA BANK S.A. RO07 BREL 0005 6017 6250 0100 https://uwalls.ee/ (edaspidi "Veebipood").

Veebipood teeb kõik endast oleneva, et tagada teie privaatsuse austamine ja teie poolt veebilehe kasutamisel ja poest ostude tegemisel esitatud isikuandmete kaitse ning võtab selleks kõik vajalikud meetmed. Veebipood on seadusest tulenevalt registreerinud isikuandmete kaitse peainspektori poolt peetavas registris isikuandmete kogumi, mis kannab nime uwalls.ee.

Milliseid andmeid kogub veebipood ostu sooritamisel?

Veebipood kogub teilt veebilehe ja muude sidevahendite kaudu järgmisi isikuandmeid, kui te sooritate ostu:

1) teie perekonna- ja eesnimi,

2) alalise elukoha aadress,

3) postiaadress, kui see erineb teie registreeritud aadressist,

4) e-posti aadress,

5) telefoninumber.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres email: [email protected]

Informację handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Teabe jagamine

 

Lepingu täitmiseks võib veebipood jagada teilt kogutud andmeid järgmiste üksustega:

 

1. Klientide puhul, kes kasutavad toote kliendile kättetoimetamise teenust, edastab haldaja kogutud klientide isikuandmeid valitud vedajale kättetoimetamiseks vajalikus ulatuses:

(d) GLS Polska Sp. z o.o., mille registrijärgne asukoht on Varssavis (registrijärgne aadress: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Varssavi), number ettevõtlusregistris KRS 0000036680.

 

Sellisel juhul piirdub esitatud andmete hulk nõutava miinimumiga. Lisaks võidakse teie esitatud teave teha kättesaadavaks pädevatele riigiasutustele, kui see on kohaldatavas õiguses nõutud.

 

uwalls.ee veebipoe turundus

Kui olete andnud oma nõusoleku (uudiskirjaga liitumine), kasutatakse teie poolt antud e-posti aadressi uwalls.ee-s pakutavate kaupade turundamiseks. Teie nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks saatke meile avaldus järgmisel aadressil: [email protected]

Muud veebisaidid

Veebisaidil võivad aeg-ajalt ilmuda lingid teistele veebisaitidele. Sellised veebisaidid tegutsevad veebisaidist sõltumatult ja e-pood ei ole nende üle mingil viisil järelevalvet teostanud. Nendel veebisaitidel võivad olla oma privaatsuspoliitikad, millega soovitame teil tutvuda. Veebipood ei vastuta nende veebisaitide andmekäitluspoliitika eest.

Isikuandmete haldaja

Teie isikuandmete haldaja on Tapeko OÜ, Harju County, Tallinn, Central City, Pärnu mnt Boulevard 139e/2-8, 11317, RN: 16712197, Registreerimine/registreerimisasutus: Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1, ID TVA: EE102604731, Pangaandmed: LIBRA BANK S.A. RO07 BREL 0005 6017 6250 0100.

Me kasutame küpsiseid, et analüüsida, kuidas külastajad kasutavad meie veebisaiti ja pakkuda teatud funktsioone, lisateavet leiate meie küpsiste poliitikast. Lisaks soovime teid teavitada, et Google kasutab teie isikuandmeid, kui te annate selleks loa meie veebisaidil. Lisateavet leiate veebilehelt Google's Privacy & Terms page.