oferta

Veebipõhiste ostude tingimused uwalls.ee

I. Määratlused

1. Ostja - füüsiline isik, kes ostab kaupu isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks ja on sõlminud Müüjaga lepingu käesoleva poe pakkumise tingimuste alusel;

2. Tsiviilseadustik - 23. aprilli 1964. aasta seadus (1964. aasta Teataja nr 16, punkt 93, muudetud kujul);

3. ostueeskirjad (Tingimused) - käesolev dokument, mis käsitleb teenuste osutamist uwalls.pl internetipoe vahendusel

4. internetipood (pood, müüja) - asub veebilehel uwalls.pl, mille kaudu ostja võib teha tellimusi;

5. toode - internetipoes esitatud toode;

6. müügileping - Tapeko OÜ ja Ostja vahel sõlmitud leping kauba müügiks vastavalt tsiviilseadustikule, mis toimub veebipoe vahendusel;

7. Tarbija õiguste seadus - 30. mai 2014. aasta seadus tarbija õiguste kohta (Riigi Teataja 2014, punkt 827);

8. Kauba kaugmüügi tingimused - 18. juuli 2002. aasta seadus elektrooniliste teenuste osutamise kohta (Teataja 2002 nr 144, punkt 1204., muudetud kujul);

9. tellimus - müüja veebisaidil kuvatava tootevaliku loetelu üksikud kaubad, mille ostja on taotluse esitamisel määranud.

II. Üldsätted

2.1 Käesolevad tingimused sätestavad uwalls.pl veebipoe kasutamise reeglid;

2.2 Käesolevad tingimused sisaldavad elektrooniliste teenuste osutamise seaduse artiklis 8 osutatud eeskirju;

2.3. Tapeko OÜ, Harju County, Tallinn, Central City, Pärnu mnt Boulevard 139e/2-8, 11317 ([email protected])

2.4 Käesolevad tingimused sätestavad eelkõige järgmist:

- eeskirjad tellimuse esitamiseks meie kaupluse veebilehe kaudu;
- õigused ja kohustused, mis tulenevad kaupade ostmisest veebipoe kaudu kaugmüügi teel;
- veebipoe kaudu teenuste osutamisega seotud müügilepingute koostamise eeskirjad.
2.5 Kliendi poolt tellimuste esitamiseks kasutatav riistvara ja arvutisüsteem peab vastama järgmistele minimaalsetele tehnilistele nõuetele:

Windowsis, Windows XP või uuemad versioonid -512 MB RAM, 300 MB vaba kettaruumi
Mac OS X Lion (10.7) või uuem - 64-bitine Intel süsteem, 512 MB RAM-i
300 MB vaba kettaruumi
Linuxis Ubuntu 14.04 või uuem - 512 MB RAM, 300 MB vaba kettaruumi
Brauserid:

Opera 12.17 või uuem
Mozilla Firefox 35 või uuem
Google Chrome 40 või uuem
Safari 5.1.7 või uuem
Internet Explorer 9.0 või uuem
2.6 Veebipoe kasutamiseks peab Ostjal endal olema juurdepääs arvutitöökohale või internetiühendusega lõppseadmele;

2.7 Vastavalt kehtivale seadusele on Tapeko OÜ-l õigus sõlmida veebipoe kaudu müügilepinguid üle 18-aastaste isikutega;

2.8 Ostjad võivad igal ajal tutvuda käesolevate tingimustega uwalls.co.uk koduleheküljel oleva lingi kaudu;

2.9 Kaupade kohta e-poe veebilehtedel esitatud teave, kirjeldused, tehnilised ja tööparameetrid ning hinnad kujutavad endast pakkumist müügilepingu sõlmimiseks tsiviilseadustiku artikli 71 tähenduses;

2.10. Veebilehel uwalls.co.uk esitatud hinnad kehtivad alates tellimuse või tellimuste kõigi elementide lõpliku kinnituse sisaldava e-kirja kättesaamise hetkest. See hind ei muutu sõltumata poes toimuvatest hinnamuutustest, mis võivad toimuda ainult üksikute kaupade puhul, kui ostja on saanud eespool nimetatud e-kinnituse.

III. Veebipõhiste ostude tingimused

3.1 Tellimuse esitamiseks on vaja nõustuda kauba müügitingimustega ja esitada isikuandmed, täites tellimusvormi;

3.2 Tapeko OÜ võib lõpetada Kliendi õiguse e-poe kasutamiseks ning samuti võib viivitamatult piirata Kliendi juurdepääsu mõnele või kõigile e-poe ressurssidele, kui Klient rikub Tingimusi, eelkõige kui Klient:

- esitas tellimisvormis andmeid, mis on valed, ebatäpsed või vananenud, eksitavad või rikuvad kolmandate isikute õigusi,

- rikub veebipoe kaudu kolmandate isikute isikuõigusi, eelkõige teiste veebipoe klientide isikuõigusi,

- käitub muul viisil, mis Tapeko OÜ arvates on vastuolus kehtivate seaduste või üldiste internetikasutusreeglitega või kahjustab Tapeko OÜ head nime.

3.3 Isik, kellele on veebipoest keeldutud, ei tohi ilma Tapeko OÜ eelneva nõusolekuta uuesti tellimust esitada;

3.4 Et tagada sõnumite ja andmete edastamise turvalisus seoses pakutavate teenustega, võtab veebipood tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis vastavad pakutavate teenuste turvariski astmele, eelkõige meetmed, mis takistavad volitamata isikutel saada ja muuta Internetis edastatavaid isikuandmeid;

3.5 Ostja on eelkõige kohustatud:

- mitte esitama või edastama sisu, mis on seadusega keelatud, nt sisu, mis propageerib vägivalda, on laimav või rikub kolmandate isikute isiklikke ja muid õigusi,

- kasutama e-poodi viisil, mis ei häiri selle toimimist, eelkõige teatud tarkvara või seadmeid kasutades,

- mitte sooritada selliseid tegevusi nagu: soovimatu kaubandusliku teabe (rämpsposti) saatmine või postitamine veebipoes,

- kasutada veebipoodi viisil, mis ei häiri teisi kliente ja Tapeko OÜ-d,

- kasutada kogu veebipoe sisu ainult isiklikuks otstarbeks,

- kasutada veebipoodi viisil, mis on kooskõlas Poola Vabariigis kehtivate seadustega, kasutustingimuste sätetega ja üldiste Interneti kasutamise eeskirjadega.

- enne toote kasutamist on vaja kontrollida kõiki vajalikke parameetreid (suurus, kogus, graafika kvaliteet), lugeda juhiseid ja kaupade kokkupanemise (liimimise) reegleid, mis on kättesaadavad veebilehel ja kohustuslikus korras lisatud toote pakendile.

Ostja on kohustatud enne toote kasutamist viivitamatult teavitama Müüjat kõigist eeskirjade eiramistest. Kui kaupa kasutatakse.

Ostjal ei ole õigust esitada Müüjale nõuet toote kvaliteedi (puuduste) kohta. Ebakorrektsest kasutamisest põhjustatud kahjustused kokkupaneku (liimimise) ajal ei anna Ostjale alust esitada Müüja vastu pretensiooni;

3.6 Veebipood on Ostjatele igal ajal kättesaadav. Tellimuste vastuvõtmine koos Müüja kinnitusega - esmaspäevast reedeni kell 9:00-18:00. Pärast märgitud kellaaega esitatud (saadetud) tellimusi võetakse vastu (kinnitatakse) järgmisel tööpäeval.

IV. Müügilepingu sõlmimise kord

4.1 Veebipoe kaudu müügilepingu sõlmimiseks tuleb siseneda veebisaidile, teha valik, võttes järgnevalt ette tehnilised sammud, mis põhinevad Ostjale kuvatavatel sõnumitel ja veebisaidil kättesaadaval teabel;

4.2 Tellimuse vormistamise käigus - kuni nupu "Tellimine koos maksekohustusega" vajutamiseni - on Ostjal võimalus muuta sisestatud andmeid ja toote valikut. Selleks on vaja jälgida Ostjale kuvatavaid sõnumeid ja veebilehel kättesaadavat teavet;

4.3 Kui Ostja on sisestanud kõik vajalikud andmed veebipoes, kuvatakse talle tellimuse kinnitus.

Tellimuse kinnituses on järgmine teave:

- tellitud kauba nimetus,
- kaupade ja teenuste hind,
- lisakulud (vajaduse korral),
- kaupade eest tasumise viis,
- tarnekoht.
4.4 Tellimuse esitamiseks on vaja nõustuda tingimuste sisuga, esitada kohustuslikuks märgitud isikuandmed ja vajutada nuppu "Tellimine koos maksekohustusega";

4.5 Ostja poolt esitatud tellimus kujutab endast tahteavaldust sõlmida ja täita müügileping Tapeko OÜ-ga vastavalt käesolevatele kaupade müügitingimustele;

4.6 Pärast tellimuse esitamist saab Ostja e-kirja pealkirjaga: uwalls.co.uk (veebipoe nimi) / tellimuse kinnituse number **, mis sisaldab lõplikku kinnitust kõigi asjakohaste tellimuse elementide kohta;

4.7 Leping loetakse sõlmituks, kui Ostja on eespool nimetatud dokumendid kätte saanud;

4.8 Müügileping sõlmitakse poola ja/või inglise keeles, lähtudes kaubanduseeskirjadest.

V. Kohaletoimetamine

5.1 Me tarnime oma kaupu ainult Poola, Austriasse, Belgiasse, Bulgaariasse, Horvaatiasse, Tšehhi Vabariiki, Taani, Eestisse, Soome, Prantsusmaale, Saksamaale, Kreekasse, Ungarisse, Itaaliasse, Lätti, Leetu, Luksemburgi, Madalmaadesse, Portugali, Rumeeniasse, Slovakkiasse, Sloveeniasse, Hispaaniasse, Rootsi, Ühendkuningriiki, Albaaniasse, Montenegrosse, Serbiasse, Makedooniasse, Türgisse, Küprosele ja Maltale.;

Tellitud kaupu ei ole võimalik meie kauplusest isiklikult kätte saada..

Väljaspool Poolat kehtivaid tarnekulusid saab igal ajal kontrollida. siin.

5.2 Tellitud kaupade kohaletoimetamine toimub professionaalse kullerfirma DPD poolt kliendi märgitud aadressile. Kohaletoimetamine Poola piires on tasuta, kui tellimuse kogusumma ületab 200 PLN. Kui tellimus on väiksem kui 200 zlotti, on tarnekulu 30 zlotti.;

5.3. Tellimuse töötlemine veebipoes võtab aega kuni 5 tööpäeva alates makse laekumisest teie kontole, mis sisaldab 1-2 päeva tootmisele ja 2-3 päeva tellimuse transpordile kliendi poolt märgitud kohta. Kui valite järelmaksmise võimaluse, arvestatakse tootmise aega alates tellimuse vormistamise ja kinnitamise hetkest..

5.4. Defektide ilmnemisel peab ostja viivitamatult teavitama müüjat e-posti teel, mis saadetakse järgmisele aadressile: [email protected] või telefoni teel 48 22 209 89 86.

VI. Hinnad ja makseviisid

6.1 Kaupade hinnad on esitatud Poola zlottides ja sisaldavad kõiki komponente, sealhulgas käibemaksu, tollimaksu ja muid komponente;

6.2 Kliendil on võimalus maksta:

- krediitkaardiga või elektroonilise ülekandega,

- sularahas.

6.3 Tšekiga ei ole võimalik maksta;

6.3.1 Müüja jätab endale õiguse üksikjuhtudel teatud makseviise aktsepteerida või neist keelduda.

VII. Taganemisõigus

7.1 Uwalls.co.uk on eritellimusel põhinev tootmisteenus.

7.2 Ostja määrab tellimuse parameetrid - ta valib foto, materjali, trükisuuruse ja võimalikud viimistlusvalikud.

7.3 Ostja tellitud toode (seinapilt, plakat, kleebis, maal) konfigureeritakse individuaalse ja üksikasjaliku tellimuse alusel , seetõttu ei ole ostjal vastavalt 30. mai 2014. aasta tarbijaõiguste seaduse (2014. aasta Teataja, punkt 827, muudetud kujul) artikli 38 punktile 3 õigus taganeda väljaspool äriruume või kaugemal sõlmitud lepingust.

Tarbijaõiguste seaduse kohaselt võib kauplus välistada taganemisõiguse kasutamise võimaluse juhul, kui tegemist on ''lepinguga, mille täitmise esemeks on tarbija spetsifikatsiooni järgi valmistatud või tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks kasutatav mittekäsitletud ese''.

VIII. Kauba kohta esitatud kaebused

8.1 Tapeko OÜ kui müüja vastutab Kliendi ees, kes on tarbija tsiviilseadustiku artikli 22[1] tähenduses, garantii alusel puuduste eest tsiviilseadustikus, eelkõige tsiviilseadustiku artiklites 556 ja 556[1]-556[3] sätestatud ulatuses;

8.2. Kliendi seadusega tagatud või käesolevate tingimuste kohaste õiguste rikkumisest tulenevad kaebused tuleb saata aadressil: Tapeko OÜ , Harjumaa, Tallinn, Kesklinn, Pärnu mnt Boulevard 139e/2-8, 11317, ([email protected]). Kui kaebust ei käsitleta eespool nimetatud tähtaja jooksul, loetakse kaebus põhjendatuks.

8.3. Pärast seinapildi kleepimist esitatud vastuväiteid või märkusi ei võeta arvesse.

IX. Elektrooniliste teenuste osutamisega seotud kaebused

9.1. Tapeko OÜ võtab meetmeid, et tagada kaupluse täiesti korrektne toimimine praeguste tehniliste teadmiste piires, ja kohustub mõistliku aja jooksul kõrvaldama kõik klientide poolt teatatud eeskirjade eiramised;

9.2 Klient teavitab Tapeko OÜ-d viivitamatult veebipoe teenuse tõrgetest või katkestustest;

9.3 Poe toimimisega seotud eiramisi võib klient kirjalikult teatada aadressil: Harju maakond, Tallinn, Kesklinn, Pärnu mnt Boulevard 139e/2-8, 11317 [email protected];

9.4 Klient peab kaebuses märkima oma nime, postiaadressi, e-poe toimimisega seotud eeskirjade eiramise tüübi ja kuupäeva;

9.5 Tapeko OÜ kohustub iga kaebusega tegelema 14 päeva jooksul või, kui see ei ole võimalik, teavitama klienti selle aja jooksul, millal kaebusega tegeletakse.

X. Autoriõigus

10.1 Veebipoes pakutavad kaubad on kaitstud autoriõigusega. Ostjal või kolmandatel isikutel ei ole õigust toota, levitada, reprodutseerida Müüja kaupu (sealhulgas pilte, slaide, fotosid), mis on esitatud veebipoe veebilehel. Nimetatud toodete kasutamine on võimalik ainult Müüja kirjalikul nõusolekul, mis võidakse anda konkreetsel eesmärgil ja teatud ajaks;

10.2. Fotode, slaidide, fotode, tekstide, kujutiste jne. avaldamine on lubatud ainult Müüja nõusolekul ja tema tingimuste kohaselt;

10.3 Kui ostja edastab Müüjale oma materjali, teatab Müüja sellega, et talle kuuluvad nende kujunduste autoriõigused. Müüja jätab endale õiguse nõuda kirjalikku tõendit autorsuse kohta. Kui autorsuse tõendit ei esitata, loetakse Ostja ebausaldusväärseks ja Müüja võib tellimuse tühistada;

10.4 Muud käesolevas punktis mitte käsitletud küsimused kuuluvad autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse 02.04.1994 sätete kohaldamisalasse.

XI. Lõppsätted

11.1 KLW - Sp z o.o. ja kliendi, kes on tarbija tsiviilseadustiku artikli 221 tähenduses, vahel tekkivate võimalike vaidluste lahendamine esitatakse pädevale kohtule vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku asjakohastele sätetele;

11.2 KLW - Sp z o.o. ja kliendi, kes ei ole tarbija tsiviilseadustiku artikli 221 tähenduses, vahel tekkivate vaidluste lahendamine esitatakse pädevatele kohtutele vastavalt KLW - Sp z o.o. asukohale;

11.3 Tellimuse esitamine ostja poolt uwalls.pl veebilehe kaudu tähendab, et klient on andnud oma täieliku ja tingimusteta nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja kasutamiseks KLW - Sp z o.o. poolt 29. augusti 1997. aasta isikuandmete kaitse seaduse sätete tähenduses. Neid andmeid säilitatakse KLW - Sp z o.o. serverites, kusjuures andmete turvalisus on tagatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Müüja garanteerib isikuandmete säilitamise konfidentsiaalsuse ja turvalisuse;

11.4 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Informacje 3.1 W celu złożenia zamo zmianach będą publikowane na stronie internetowej. Klienci, którzy już złożą zamówienie, zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach w Regulaminie drogą e-mailową z prawem do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Zmiany do niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie okresu wypowiedzenia. Zamówienia, złożone przed wejściem zmian w życie, objęte są zasadami niniejszego Regulaminu obowiązującego w momencie składania zamówienia;

11.5 Sklep internetowy dąży do zapewnienia zdjęć i opisu towarów zgodnie z ich cechami rzeczywistymi. Ze względu na ograniczoną przepustowość dotyczącą odwzorowania rzeczywistego koloru przez Internet, kolory przedstawione powinny być traktowane jako przybliżone. Kolorowe obrazy mogą mogą się różnić w zależności od ustawień monitora i przeglądarki internetowej Kupującego.