Kasutustingimused

§ 1: Üldsätted

 1. Pood uwalls.ee
 2. Regulatsioon määratleb uwalls.ee veebipoest kasutamise tingimused ja reeglid, samuti vastutuse ulatuse.
 3. Uwalls.ee veebipoest teenuste kasutamisel kinnitab kasutaja, et ta on tutvunud regulatsiooniga ja aktsepteerib kõiki selle sätteid ning kohustub neid järgima.
 4. Kõik suhted, mis tulenevad lepingust uwalls.ee ja klientide vahel, alluvad üldistele kaubandustingimustele. Võimalikud erandlikud juhud vaadatakse läbi ainult siis, kui need on eelnevalt kinnitatud uwalls.ee ja kliendi vahel kirjalikult või on selgelt määratletud käesolevates üldistes kaubandustingimustes.
 5. Klient kohustub esitama tellimuse vormis täielikud ja tõesed andmed. Valeandmete esitamine toob kaasa vastutuse kliendile tekkivate kahjude eest.
 6. Küsimustes, mida ei reguleerita regulatsioonis, eriti elektroonilise tahteavalduse esitamisel, kohaldatakse Tsiviilseadustiku sätteid.

§ 2: Lepingu sõlmimine

 1. Przedstawione przez uwalls.ee w internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego,
  a jedynie zaproszeniem klienta do obejrzenia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez uwalls.ee formularze zamówień online.
 2. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin.
  Każdy zamówiony produkt musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń.
  Należy zapoznać się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą.
  Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem i bez kosztów wysyłki.
 3. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu,
  a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym materiale i według wybranej techniki.
 4. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów.
  Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
 5. uwalls.ee zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem,
  dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego.
  Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie
  wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

 § 3: Maksetingimused

 1. Uwalls.ee aksepteerib ainult ettemaksu tellimuste jaoks, mis on vastu võetud täitmiseks.
 2. Toodete eest saab tasuda ettemaksuna märgitud pangakontole, turvalistes PayU ja PayPal maksesüsteemides või sularahas kättesaamisel.
 3. Makse loetakse teostatuks pärast selle laekumist kontole.

§ 4: Tarnetingimused

 1. Tellitud tooted saadetakse kliendile kullerfirmade vahendusel, isiklikku kättesaamist ei ole võimalik.
 2. Igal poe pakkumisel oleva toote jaoks on määratud kindel tellimuse täitmise aeg. Aeg hakkab käima hetkest, mil makse laekub poe kontole. Erineva täitmise ajaga tellimused saadetakse välja pärast kogu tellimuse komplekteerimist, st pikima täitmise ajaga.
 3. Tarne kulud arvutatakse iga eraldi tellimuse jaoks ja kuvatakse Konfiguraatoris lõpliku hinnana. Kohaletoimetamise kulu lisatakse igale tellimusele sõltumata tarneviisist.
 4. Juhul kui tarnitud kaup ei vasta sõlmitud lepingule meie süü tõttu, kohustub klient andma meile täiendava täitmistähtaja 2 nädalat.

§ 5: Transpordi käigus tekkinud kahjustused

 1. Ostja peab kontrollima saatuse seisundit kullerilt selle vastuvõtmisel. Kui ta avastab, et sisu on kahjustatud või näitab avamise jälgi, ei tohiks ta saatust kinnitada, vaid peab kullerilt nõudma kahju protokolli koostamist.
 2. Klient peab võimalikult kiiresti teavitama poodi kahjustatud saatuse kättetoimetamise katsedest.

§ 6: Vastutuse piiramine

 1. Uwalls.ee ei vastuta püsiva juurdepääsu puudumise ja süsteemi kiiruse, samuti tehniliste ja elektrooniliste vigade eest, mis tekkisid tellimuse esitamise ajal, kui nende tekkimise põhjuseks on asjaolud, mille üle poel pole kontrolli.

 § 7: Taganemisõigus

 1. Uwalls.ee on kohandatud toodete tellimusteenus. Klient määrab ise tellimuse parameetrid, alustades fotode, materjalide, trüki mõõtmete valikust kuni võimalike viimistlusvõimalusteni. Tootmine toimub seega tellimuse alusel nullist. Välja arvatud erandjuhud, mis on üksikasjalikult kirjeldatud artiklis 8 nõuetega seotud tingimustes, ei ole kliendil õigust lepingust taganeda.
 2. Sellest tulenevalt ei ole õigust lepingust taganeda vastavalt artikli 7 lõikele 1 (see tähendab kaupade tagastamist 10 päeva jooksul põhjust märkimata), järgmiste lepingute puhul:
 • tellimuse alusel valmistatud ja kliendi erisoovide järgi teostatud toodete tarned, sealhulgas fototapeedid, pildid, plakatid, kleebised ja muud tooted, mis on valmistatud Uwalls'i fotogaleriist;
 • tellimuse alusel valmistatud tooted, mida klient kasutab oma äritegevuses.

§ 8: Kaebused ja tagasisaatmised

 1. Reklamatsiooni aluseks ei saa olla väikesed erinevused tarnitud toote ja toote, mida pakutakse poes, vahel. Väikseid erinevusi vormingus, aluspõhja tüübis ja kvaliteedis, mis tehniliselt tootmisprotsessis ei ole vältimatu, loetakse väikeseks erinevuseks. Reklamatsiooni aluseks ei saa olla ka erinevused toote reaalse värvuse ja arvutimonitori kuvatud värvi vahel. Pood ei tunnusta samuti reklamatsioone juhul, kui klient ei kohelda toodet õigesti või paigaldab selle valesti.
 2. Müüja vastutab ostja ees, kui müüdud tootel on viga, mis vähendab selle väärtust või kasutatavust, kui tootel puuduvad omadused, mille olemasolust pood klienti taganud või kui toode anti kliendile mittekomplektne. Sel juhul võib klient nõuda toote korrigeerimist vastavalt lepingule tasuta remondi või uue tootega.
 3. Reklamatsioonid aktsepteeritakse, kui klient teatab toote nähtavast veast või valest tarnest kirjalikult e-posti, faksi või posti teel kahe nädala jooksul pärast toote kättesaamist.
 4. Kui uwalls.ee tarnib täiendava tarnena vigadeta toote, võib ta nõuda defektse toote tagastamist klientidelt.
 5. Pärast fototapeedi kinnitamist seintele reklamatsioone ei võeta vastu ega vaadata läbi. Kõik märkused ja tähelepanekud tuleb esitada kohe pärast toote lahti pakkimist ja ülevaatamist.

§ 9: Müüja lepingust taganemine

 1. uwalls.ee jätab endale õiguse taganeda lepingust ilma kahjunõude esitamise võimaluseta Kliendi poolt 7 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest, kui on ilmnenud ettenägematud ja uwalls.ee-st sõltumatud asjaolud. Tähtajalise taganemise aluseks on ka kolmandate isikute sekkumine poe struktuuri, mille tulemuseks on teenuse funktsionaalsuse, parameetrite, tellimuste esitamise mehhanismi ja hindade muutmine.
 2. uwalls.ee jätab endale õiguse loobuda rakendamisest:
 • korraldused, mis rikuvad kolmandate isikute isiklikke õigusi,
 • tellimused, mis sisaldavad igasugust vägivalda, rõvedust, pornograafiat ja sisu, mis on vastuolus kehtiva õiguse ja üldtunnustatud normidega..

§ 10: Autoriõigus

 1. Toodete ostmine ei tähenda ostetud toodete autoriõiguse või intellektuaalomandi õiguste omandamist.
 2. uwalls.ee poolt kogu maailmas müüdavad tooted on autoriõiguse objektiks. Klient või kolmandad isikud ei ole volitatud tootma,
  uwalls.ee tooteid levitada või reprodutseerida.

§ 11: Isikuandmed

 1. Tellides tellimuse veebipoes, nõustub Klient samal ajal oma isikuandmete töötlemisega ulatuses, mis on vajalik sõlmitud lepingu täitmiseks.
 2. Kliendi esitatud isikuandmeid kaitstakse vastavalt 29. augusti 1997. aasta seadusele isikuandmete kaitse kohta. uwalls.ee teeb kõik endast oleneva, et minimeerida kolmandate isikute volitamata juurdepääsu sellele teabele.
 3. Isikuandmeid ei avaldata teistele osapooltele turunduseesmärkidel.

 § 12: Lõppsätted

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 2. uwalls.ee zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.